نشست فرهنگی اساتید سیاست خارجی و طرح تحول بزرگ اقتصادی کشور
تست خبر ارتباطات
نشست فرهنگی اساتید / 23 مهر97/ با همکاری سازمان فضایی ایران
تاریخ رویداد:   1397/07/18
اردوی معارفه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید دانشگاه در مشهد برگزار می شود
تاریخ رویداد:   1397/06/27
-->
تقویم فرهنگی
8
شهریور
 ØµØ¯ÙˆØ± مجوز اردو قم
15
شهریور
  ØµØ¯ÙˆØ± مجوز سفر یکروزه تهرانگردی
25
شهریور
 ØµØ¯ÙˆØ± مجوز سفر یکروزه تهرانگردی
31
شهریور
 Ø³ÙØ± یکروزه تهرادنگردی
همایش‌ها